Tappara Taitoluistelijat

Taitoluistelujaoston johtoryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Matti Ollila

mollila79@hotmail.com

040 514 4978

TL-jaoston operatiivinen johto yhteistyössä ry:n toiminnanjohtajan ja urheilu- ja kehitysjohtajan kanssa. Seuran virallinen edustaja yhteistyötahojen suuntaan omassa roolissaan. Sisäisen ja ulkoisen tiedon kerääminen. Seuran kehittäminen.

 

Muodostelmaluisteluvastaava

Anu Pehkonen

anu.pehkonen@gmail.com

040 580 3816

Luistelijoiden ja perheiden informoiminen, kuuleminen ja tukeminen. Joukkueiden jojojen kanssa yhteistyö ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä ML-asioissa. Muodostelmaluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Myyntituotteiden organisointi ML-perheille Muodostelmaluistelun kilpailukutsujen välitys valmentajille. ML-toiminnan kehittäminen.

 

Yksinluisteluvastaava

Mira Heinonen

miraheinonen77@gmail.com

050 313 2894

Luistelijoiden ja perheiden informoiminen, kuuleminen ja tukeminen. Yhdyshenkilöiden hankinta ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä YL-asioissa. Yksinluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumien. Myyntituotteiden organisointi YL-perheille. YL-toiminnan kehittäminen.

 

Tapahtuma- ja näytösvastaava

Maija Huhtiniemi

maijahuhtiniemi@hotmail.com

040 577 0361

Näytösten suunnitteluun ja organisointiin osallistuminen yhteistyössä valmennuksen näytösvastaavien ja muiden seuratoimijoiden kanssa. Lavastuksen, puvustuksen järjestyksenvalvonnan sekä lipunmyynnin organisointi. Näytökseen liittyvien lupien hankinta.

 

Markkinointi- ja myyntivastaava

Harri Sivu

harri.sivu@gmail.com

 

Luistelukoulun markkinoinnin suunnittelu ja organisointi yhteistyössä muiden seuratoimijoiden kanssa. Seuran ja seuratapahtumien markkinoinnista ja näkyvyydestä vastaaminen yhdessä tapahtuma ja näytösvastaavan ja muiden seuratoimijoiden kanssa. Mainosmyynnin ideointi ja organisointi. Seuran näkyvyyden kehittäminen.

Jäsen

Eeva Kustnetsoff 

 

 

Jäsen

Karolina Qvarnberg-Erholtz

 

 

Jäsen

Jutta Rouru