Tappara Taitoluistelu

Tappara Taitoluistelu

Tappara ry Taitoluistelu (TapTL)

Tapparan Taitoluistelijat on vuodesta 1986 toiminut Tappara ry:n jaosto, joka on laajentunut Hämeen alueen laajimmaksi taitoluisteluseuraksi. Jäälle mukavan harrastuksen pariin suuntaa viikoittain lähes 600 luistelijaa viiden päätoimisen ja 37 tuntivalmentajan ohjauksessa.

 

Eri toimintamuodot ovat yksinluistelu, muodostelmaluistelu, harrastusluistelu ja luistelukoulut. Tapparan taitoluistelijat kuuluu Suomen Taitoluisteluliittoon (STLL) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu Ry:hyn (SLU). Taitoluistelujaosto on ollut vuodesta 2004 alkaen Sinettiseura.

Seuramme visio

LAADUKASTA LUISTELUA,
VASTUULLISTA VALMENNUSTA,
YKSILÖNÄ JA YHDESSÄ,
YHTEISESSÄ SEURASSA

 

Seuramme eettiset linjaukset

T oisistamme välittäminen
A hkeruus
R ehellisyys
M yönteisyys
O ppiminen

 

Mitä TARMO tarkoittaa?

Harjoituksissa pyritään kannustavaan ja innostavaan ilmapiiriin kaikissa ryhmissä luistelijan taitotasosta riippumatta. Työntekijöiden ammattitaitoon luotetaan.

Valmentajat kannustavat luistelijoita osallistumaan harjoituksiin säännöllisesti ja ottamaan henkilökohtaista vastuuta omasta harjoittelustaan.

Valmentajat antavat luistelijalle säännöllistä palautetta mm. kahdenkeskisissä keskusteluissa vanhempainvarteissa. Luistelukouluissa arviointi opituista taidoista annetaan diplomina testiradan suorituksen yhteydessä. Kaikessa palautteessa pyritään rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Kaikessa toiminnassa korostetaan säännöllisten ja hyvien elämäntapojen kuten terveellisen ruokavalion ja päihteettömyyden merkitystä nuoren hyvinvoinnille ja kasvulle.