Tappara Taitoluistelijat

Tappara ry Taitoluistelu (TapTL)

Tapparan Taitoluistelijat on vuodesta 1986 toiminut Tappara ry:n jaosto, joka on laajentunut Hämeen alueen laajimmaksi taitoluisteluseuraksi. Jäälle mukavan harrastuksen pariin suuntaa viikoittain n. 600 luistelijaa seitsemän päätoimisen ja yli 30 tuntivalmentajan ohjauksessa.

 

Eri toimintamuodot ovat yksinluistelu, muodostelmaluistelu, harrastusluistelu ja luistelukoulut. Tapparan taitoluistelijat kuuluu Suomen Taitoluisteluliittoon (STLL) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu Ry:hyn (SLU). Taitoluistelujaosto oli Sinettiseura vuodet 2004-2018 ja vuodesta 2018 alkaen Tähtiseura. Parhaillaan Tapparan Taitoluistelijat työstävät Tähtiseura -merkin päivitystä kevääseen 2022 mennessä

 

Someohje

 

Tapparan Taitoluistelijoiden arvot

Seuramme arvot otettiin uuteen työstöön 2018 aloitetun strategiaprosessin yhteydessä. Arvoja haluttiin tarkastella mahdollisimman laaja-alaisesti koko seuratoiminnan näkökulmasta huomioiden niin urheilu kuin vapaaehtoistoimintakin näissä kirjauksissa.

 

Näiden arvojen on tärkeää näkyä kaikessa seuratoiminnassamme ja jokainen toimintaamme osallistuva on osaltaan vastuussa näiden arvojen toteutumisesta. Ollaan siis ilolla mukana taitoluistelun urheilu- ja seuratoiminnassa, toisistamme välittäen ja laadukasta toimintaa luoden ja siihen sitoutuen.

 

ILON ILMAPIIRI

On sitoutumisen ja kehittymisen tärkein ”polttoaine”. Uupumisen ja jaksamattomuuden paras ennaltaehkäisijä. Sellainen ilmapiiri kutsuu uusia toimijoita ja pitää entiset mukana. Vastustamaton brändin rakentaja. Hehkuu ulospäin.

 

VÄLITTÄMINEN

On yhteistyön ja Me-hengen kivijalka. Ihmisten kohtaamisen, yhteisten kokemusten ja tarinoiden rakentava lähtökohta. Välittäminen kertoo sen ymmärtämisestä, että antaessaan saa. Se on elämänikäisten, kantavien muistojen synnyttäjä.

 

LAATU

Laatu ja sen kehittäminen Tapparan taitoluistelussa koskee kaikkea toimintaa, niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin. Haluamme tarjota laadukasta toimintaa niin pienelle luistelukoululaiselle kotijoukkoineen, kansainväliselle huipulle kurottavalle seniorille kuin seurassamme arkityötä tekeville valmentajille, ohjaajille ja vapaaehtoisille.

 

SITOUTUMINEN

On lajin arjen toimivuuden ja kehittämisen kantava arvo. Se koskee kaikkia; luistelijaa, valmentajaa, kotia, vapaaehtoistoimijoita, toimistoa jne. Se ei arvona ”pakota” vaan kunnioittaa kaikkea sitoutumista, isoa ja pientä. Arvostuksen ja menestyksen kivijalka. Kun sitoudun ja sitoudumme yhdessä, tapahtuu hyviä asioita. Kerran tai kymmenen kertaa viikossa.