Tappara Taitoluistelijat

Taitoluistelujaoston johtoryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

Heidi Mattila

mattila.heidi@yahoo.com

050 562 7739

TL-jaoston operatiivinen johto yhteistyössä ry:n toiminnanjohtajan ja urheilu- ja kehitysjohtajan kanssa. Seuran virallinen edustaja yhteistyötahojen suuntaan omassa roolissaan. Sisäisen ja ulkoisen tiedon kerääminen. Seuran kehittäminen.

 

Seuratoiminnan laatu- ja kehittämisvastaava, varapuheenjohtaja

Matti Ollila

mollila79@hotmail.com

040 514 4978

Seuran sisäisen- ja ulkoisen viestintään liittyvien toimintatapojen- ja käytäntöjen kehittäminen. Tähtiseuravastaava. Seuran kehittäminen. Tappara ry:n johtokunnan jäsen.

 

Muodostelmaluisteluvastaava

Anu Pehkonen

anu.pehkonen@gmail.com

040 580 3816

Luistelijoiden ja perheiden informoiminen, kuuleminen ja tukeminen. Joukkueiden jojojen kanssa yhteistyö ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä ML-asioissa. Muodostelmaluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Myyntituotteiden organisointi ML-perheille Muodostelmaluistelun kilpailukutsujen välitys valmentajille. ML-toiminnan kehittäminen.

 

Yksinluisteluvastaava

Mira Heinonen

miraheinonen@kolumbus.fi

050 313 2894

Luistelijoiden ja perheiden informoiminen, kuuleminen ja tukeminen. Yhdyshenkilöiden hankinta ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä YL-asioissa. Yksinluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumien. Myyntituotteiden organisointi YL-perheille. YL-toiminnan kehittäminen.

 

Tapahtuma- ja näytösvastaava

Maija Huhtiniemi

maijahuhtiniemi@hotmail.com

040 577 0361

Näytösten suunnitteluun ja organisointiin osallistuminen yhteistyössä valmennuksen näytösvastaavien ja muiden seuratoimijoiden kanssa. Lavastuksen, puvustuksen järjestyksenvalvonnan sekä lipunmyynnin organisointi. Näytökseen liittyvien lupien hankinta.

 

Luistelukouluvastaava

Tiina Syvänen

tiina.k.syvanen@gmail.com

040 500 5145

Luistelukoulutoiminnan kehittäminen ja organisoiminen. Luistelukoulun lisenssiasioiden hoito. Luistelukoulutuotteista vastaaminen. Luistelukoulutoiminnan markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Luistelukouluihin liittyviin tapahtumien suunnittelu ja organisointi.

 

Tapahtuma- ja varainhankintavastaava

Riitta Ojala

riitta.ojala@fimnet.fi

 

Tiedottaa joukkueita ja ryhmiä seuran järjestämistä tapahtumista ja organisoi talkootehtäviä sekä ylläpitää kirjausta tehdyistä talkootöistä. Suunnittelee ja organisoi varainhankintaan liittyviä tempauksia saa ja jakaa tietoa seuran, joukkueiden ja ryhmien varainhankinnasta. Tapahtumiin osallistumis- ja järjestämisyhteistyö seuran muiden toimijoiden kanssa.

 

Markkinointi- ja myyntivastaava

Harri Sivu

harri.sivu@gmail.com

 

Luistelukoulun markkinoinnin suunnittelu ja organisointi yhteistyössä muiden seuratoimijoiden kanssa. Seuran ja seuratapahtumien markkinoinnista ja näkyvyydestä vastaaminen yhdessä tapahtuma ja näytösvastaavan ja muiden seuratoimijoiden kanssa. Mainosmyynnin ideointi ja organisointi. Seuran näkyvyyden kehittäminen.

Jäsen

Eeva Kustnetsoff