Tappara Taitoluistelu

Tappara Taitoluistelu

Alkeisryhmät

Pikkutintit, Tintit ja Taiturit -ryhmissä luistelee alle 9-vuotiaita, luistelukouluista nostettuja kilpailuihin tähtääviä innostuneita harrastajia. Ryhmät harjoittelevat perusluistelua, perusaskeleita, peruspiruetteja ja liukuja sekä yksöishyppyjä. Taiturit-ryhmässä aloitetaan myös yksöisakselin harjoittelu. Ryhmät harjoittelevat 2-5 kertaa viikossa jäällä sekä oheisharjoituksissa ja niistä suuntaudutaan joko yksinluistelun kilparyhmiin, muodostelmaluisteluun tai yksinluistelun harrastusryhmiin.

 

Pikkutintit ja Tintit -ryhmissä ei vielä ole kilpailutoimintaa. Taitureissa kilpaileminen aloitetaan yhteisohjelmakilpailuissa (Tintit-sarja), kun riittävä taitotaso on saavutettu.

 

Miten ryhmät muodostetaan?

Valmentajat siirtävät taitoluistelukouluistamme perusluistelultaan, innokkuudeltaan ja iältään sopivia lapsia Pikkutintit-ryhmään. Tämän jälkeen valmentajat ammattilaisina sijoittavat luistelijat heidän taitotasonsa ja motivaationsa mukaisiin ryhmiin. Tarkkailun alla ovat mm. seuraavat ominaisuudet: nopeus, ponnistusvoima, tasapaino, liikkuvuus, kehonhallinta, rotaatiokyky, rytmikyky ja keskittymiskyky.

 

Ryhmien kokoonpanot voivat vaihdella kauden aikana ja kausittain luistelijamäärän mukaan. Ryhmät myös nimetään tarpeen mukaan uudelleen. Luistelijoiden sosiaaliset suhteet eivät vaikuta ryhmien muodostamiseen. Ryhmäsiirroksia tapahtuu aina kun tarve vaatii, mutta pääsääntöisesti kauden alkaessa syksyllä, vuoden vaihteessa ja/tai keväällä (kevätnäytöksen aikoihin).