Tappara Taitoluistelijat

Alkeisryhmät

Pikkutintit, Tintit ja Taiturit -ryhmissä luistelee alle 9-vuotiaita, luistelukouluista nostettuja kilpailuihin tähtääviä innostuneita harrastajia. Ryhmät harjoittelevat perusluistelua, -askeleita, -piruetteja ja -liukuja sekä yksöishyppyjä ja Taiturit-ryhmässä myös valmiuksia kaksoishyppyihin. Alkeisryhmät harjoittelevat 2-5 kertaa viikossa jäällä sekä oheisharjoituksissa. Ryhmistä suuntaudutaan joko yksinluistelun kilparyhmiin, muodostelmaluisteluun tai harrastusryhmiin.

 

Pikkutintit ja Tintit -ryhmissä ei vielä ole kilpailutoimintaa. Taitureissa kilpaileminen aloitetaan yhteisohjelmakilpailuissa (Tintit-sarja), kun riittävä taitotaso on saavutettu.

 

Miten ryhmät muodostetaan?

Valmentajat siirtävät taitoluistelukouluistamme perusluistelultaan, innokkuudeltaan ja iältään sopivia lapsia Pikkutintit-ryhmään. Tämän jälkeen valmentajat ammattilaisina sijoittavat luistelijat heidän taitotasonsa ja motivaationsa mukaisiin ryhmiin. Tarkkailun alla ovat lajitaitojen lisäksi mm. seuraavat ominaisuudet: nopeus, ponnistusvoima, tasapaino, liikkuvuus, kehonhallinta, rotaatiokyky, rytmikyky ja keskittymiskyky.

 

Ryhmien kokoonpanot voivat vaihdella kauden aikana ja kausittain luistelijamäärän mukaan. Luistelijoiden sosiaaliset suhteet eivät vaikuta ryhmien muodostamiseen. Ryhmäsiirroksia tapahtuu aina kun tarve vaatii, mutta pääsääntöisesti kauden alkaessa syksyllä, vuoden vaihteessa ja keväällä (kevätnäytöksen aikoihin).

 

Tapparan Alkeisryhmän luistelijan taitoluistelijan polku