Tappara Taitoluistelijat

Luistelukoulusta eteneminen

Luistelukoulut ovat ns. perusta, joiden tarkoituksena on löytää liikunnan ilo sekä harjoituttaa monipuolisesti eri taitoja. Luistelukouluissa voi olla mukana vain yhden kauden opettelemassa luistelua, useamman vuoden harrastamassa tai tavoitellen jatkoryhmiin siirtymistä.

 

Seurassamme on kolme eri ”suuntausta” – yksinluistelu, muodostelmaluistelu ja harrastusluistelu. Kaikkiin näihin voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme. Ryhmäsiirroksia varten valmentajat ovat luoneet tietyt tasovaatimukset, jotka luistelijan pitää hallita. Ryhmien vastuuohjaajat sekä luistelukouluohjaajat pyytävät innokkaita ja edistyneitä luistelijoita siirtymään harjoittelemaan aktiiviryhmiin. Muodostelmaluistelupuolelle järjestetään keväisin testijäät, missä etsitään uusia luistelijoita nuorimpien joukkueisiin.


Ryhmäsiirroksissa myös vanhempien oma aktiivisuus on tärkeää. Oheiseen kuvioon on koottu yleiset linjat luistelukouluista etenemiseen. On kuitenkin olemassa monenlaisia yksilöllisiä polkuja edetä.

 


Alkeisryhmät

Pikkutintit, Tintit ja Taiturit -ryhmissä luistelee alle 9-vuotiaita, kilpailuihin tähtääviä innostuneita harrastajia. Alkeisryhmät harjoittelevat perusluistelua, -askeleita, -piruetteja ja liukuja sekä yksöishyppyjä. Ryhmät harjoittelevat 2-5 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Pikkutintit ja Tintit -ryhmissä ei vielä ole kilpailutoimintaa ja ryhmien toimina on edelleen leikinomaista, mutta samalla jo määrätietoista etenemistä lajitaidoissa.

Tutustu lisää alkeisryhmien toimintaan


Yksinluistelun kilparyhmät

Kilparyhmät on Tapparassa jaettu neljään eri ryhmään: K1-K4. Nuorimmat (K4) harjoittelevat 10 ja edistyneimmät (K1) 13-15 kertaa viikossa. Jääharjoittelun lisäksi tärkeä osa harjoittelua on jään ulkopuolella tapahtuva monipuolinen oheisharjoittelu.

Tutustu lisää yksinluistelun kilparyhmien toimintaan

 

Harrastusryhmät

Minitaitajat ja Taitajat -ryhmissä harrastajat ovat yli 7-vuotiaita harrastuksesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria, joilla on jo perusluistelutaitoja. Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa jäällä ja yhden kerran viikossa jään ulkopuolella oheisharjoituksissa. Mukaan ryhmään pääsee niin kokeneempi, aikaisemmin lajia harrastanut luistelija kuin luistelun perusteista innostunut lajin harrastajakin. Harjoittelu pyritään järjestämään jokaiselle luistelijalle oman taitotason perusteella.

Tutustu lisää harrastusryhmien toimintaan

 

Muodostelmaluistelujoukkueet

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto. Suositussa joukkuelajissa yksilöistä koostuvan ryhmän tavoitteena on luistella ohjelmasuorituksensa mahdollisimman yhtenäisesti ja samanaikaisesti erilaisia askeleita, liukuja, piruetteja ja nostoja sekä valitun musiikin luonnetta esittäen. Tapparassa toimii tällä hetkellä 10 eri muodostelmaluistelujoukkuetta.

Tutustu lisää muodostelmajoukkueiden toimintaan

 

Luistelukouluista ja Muodostelmatähdistä on mahdollista siirtyä SweetBladesiin. SweetBlades (SWB) on alkeissarjan, eli tulokkaiden, nuorempi joukkue, jossa muodostelmaluistelua harrastavat noin 5-8-vuotiaat. Joukkue harjoittelee jäällä kahdesti viikossa perusluistelun ja muodostelmaluistelun alkeita sekä joukkueena toimimista. Jääharjoituksen lisäksi on oheis- ja tanssiharjoitukset.

Tutustu lisää SweetBlades-joukkueeseen