Tappara Taitoluistelijat

Luistelukoulujen toimintaperiaatteita

Luistelukoulussa opetellaan luistelun perusteita harrastajan iän, taitotason ja motivaation mukaan. Luistelukouluille on laadittu yhteinen kausisuunnitelma, jonka pohjalta luistelukouluohjaajat suunnittelevat ryhmänsä harrastajille sopivat tunnit. Kausisuunnitelmassa on otettu huomioon myös harrastajat, jotka ovat luistelleet luistelukoulussa jo useamman vuoden. Pienten harrastajien kohdalla kausisuunnitelma ei aina toteudu kokonaisuudessaan.

Luistelukoulussa harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja, sosiaalisia taitoja ja itsenäistymisen taitoja. Luistelutaitoja kehitetään myös musiikin, leikkien ja välineiden avulla. Luistelukoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, muiden ryhmien vastuuvalmentajien ja seurajohdon kanssa.

 

Luistelukouluohjaajat ja -avustajat

Luistelukouluohjaajat ovat aloittaneet Nuoren Suomen tai STLL:n alaisen ohjaajakoulutuksen ennen kuin he saavat vastuulleen oman luistelukouluryhmän. Suurin osa ohjaajista on toiminut aluksi luistelukoulussa avustajina ja sitten siirtynyt luistelukouluohjaajan tehtäviin. Säännöllisissä ohjaajapalavereissa ohjaajat saavat koulutusta ja tukea työlleen ja ideoilleen.

Pikkutähdet-ryhmissä työskentelee ohjaajan apuna avustajia. Avustajan tehtävänä on tukea oppilasta jäällä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Avustajat saavat opastusta omaan rooliinsa ja heitä ohjataan käyttämään oikeita avustusotteita jäällä. Avustajat ovat tärkeä osa luistelukoulutoimintaa ja oikein hyödynnettynä tärkeä voimavara luistelukoulutunnilla.


Perheluistelukouluissa ja Lapsi-aikuinen -ryhmässä avustajan tehtävää hoitaa harrastajan huoltaja.

 

Luistelukouluvakuutus

Luistelukoulun hintaan sisältyy ryhmätapaturmavakuutus.

 

Tapaturman sattuessa täytetään korvaushakemus Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolaan, jonka konttoreista saa urheiluvahinkoilmoituslomakkeita (kts. liite) tai vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi täyttää myös netissä. Lomakkeeseen merkitään vakuutuksen nro 06-21826.

Korvauksia haettaessa taitoluistelukoulun edustaja vahvistaa korvaushakemukseen, että tapaturma on sattunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olosuhteissa. Pohjolan edustaja ottaa yhteyttä Suomen Taitoluisteluliittoon ja varmistaa, että korvausta hakeva henkilö löytyy liiton luistelukouluvakuutuslistalta.