Tappara Taitoluistelijat

Luistelukoulujen toimintaperiaatteita

Luistelukoulussa opetellaan luistelun perusteita harrastajan iän, taitotason ja motivaation mukaan. Luistelukouluille on laadittu yhteinen kausisuunnitelma, jonka pohjalta luistelukouluohjaajat suunnittelevat ryhmänsä harrastajille sopivat tunnit. Kausisuunnitelmassa on otettu huomioon myös harrastajat, jotka ovat luistelleet luistelukoulussa jo useamman vuoden. Pienten harrastajien kohdalla kausisuunnitelma ei aina toteudu kokonaisuudessaan.

Luistelukoulussa harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja, sosiaalisia taitoja ja itsenäistymisen taitoja. Luistelutaitoja kehitetään myös musiikin, leikkien ja välineiden avulla. Luistelukoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, muiden ryhmien vastuuvalmentajien ja seurajohdon kanssa.

 

Luistelukouluohjaajat ja -avustajat

Luistelukouluohjaajat ovat aloittaneet HLU:n tai STLL:n alaisen ohjaajakoulutuksen ennen kuin he saavat vastuulleen oman luistelukouluryhmän. Suurin osa ohjaajista on toiminut aluksi luistelukoulussa avustajina ja sitten siirtynyt luistelukouluohjaajan tehtäviin. Säännöllisissä ohjaajapalavereissa ohjaajat saavat koulutusta ja tukea työlleen ja ideoilleen.

Osassa ryhmiä työskentelee ohjaajan apuna avustajia. Avustajan tehtävänä on tukea luistelukoululaista jäällä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Avustajat saavat opastusta omaan rooliinsa ja heitä ohjataan käyttämään oikeita avustusotteita jäällä. Avustajat ovat tärkeä osa luistelukoulutoimintaa ja oikein hyödynnettynä tärkeä voimavara luistelukoulutunnilla.


Perheluistelukouluissa ja Lapsi-aikuinen -ryhmässä avustajan tehtävää hoitaa harrastajan huoltaja.

 

Tapaturman sattuessa

Luistelukoulun hintaan sisältyy lapsilla Suomen Taitoluisteluliiton vakuutuksellinen luistelukoulupassi. Toimintaohjeet tapaturman sattuessa löydät Suomen Taitoluisteluliiton sivuilta.