Tappara Taitoluistelijat

Tappara toteuttaa kyselyn mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta seuran toiminnassaTappara toteuttaa kyselyn mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta seuran toiminnassa

Julkisuudessa on viime aikoina noussut voimakkaasti esiin lasten ja nuorten urheilutoiminnassaan kokema epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen. Olympiakomitea ja eri lajiliitot ovat tarjonneet jo useamman vuoden ajan kanavia kertoa epäasiallisesta kohtelusta urheilu- ja seuratoiminnassa, esimerkiksi väestöliiton kanssa toteutetun ”Et ole yksin” – kampanjan kautta.

 

Tapparan juniorijääkiekko- ja taitoluistelutoiminnan keväisissä kauden palautekyselyissä on pyydetty arvioimaan muun muassa toiminnan avoimuutta ja ilmapiiriä, mutta varsinaista kysymystä epäasiallisesta kohtelusta tai kiusaamisesta ei lomakkeilla ole esitetty. Seuran johto haluaa nyt, osittain julkisuudessa esiin tulleiden tapausten vuoksi, selvittää tarkemmin mahdollisia vastaavia tilanteita Tapparan toiminnassa. Samalla jäsenille tarjotaan suora kanava mahdollisten epäkohtien esiintuomiseen.

Anonyymisti toteutettavassa kyselyssä toiminnassa mukana olevien lasten vanhempia, pyydetään vastaamaan omien havaintojensa tai lapsiltaan saamiensa kommenttien perusteella alempana esitettyihin kysymyksiin. Vanhemmat voivat harkintansa mukaan antaa lastensa (esim. yli 15-vuotiaat pelaajat ja luistelijat) vastata kyselyyn myös itsenäisesti.

 

Minkä lajin toimintaan lapsi osallistuu?

  • jääkiekko
  • taitoluistelu

Onko lapsi kohdannut itseensä suuntautunutta epäasiallista käytöstä tai kiusaamista?

  • ei ole
  • kyllä on

Jos kyllä, niin kenen taholta epäasiallista käytöstä tai kiusaamista on kohdattu?

  • joukkuekavereiden tai muiden urheilijoiden taholta
  • valmentajan, tai joukkueen muun toimihenkilön taholta

Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus kirjoittaa vapaasti lisätietoja omista tai lastensa kokemuksista ja antaa palautetta seuran toiminnasta.

Jotta seuran johto saisi mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvan tilanteesta, toivomme mahdollisimman monen perheen vastaavan tähän kyselyyn. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti Tapparan toiminnanjohtajan, sekä jääkiekko- ja taitoluistelujaoston puheenjohtajien kesken. Kyselyn vastauksista laaditaan raportti, joka käsitellään Tappara ry:n johtokunnassa. Kysely on avoinna 7.2.2020 saakka.

 

TÄSTÄ VASTAUSLOMAKKEELLE

 

Lisätietoja tarvittaessa: toiminnanjohtaja Kari Aaltonen, 050 5164400 tai kari.aaltonen@tappara.fi

 


Takaisin uutisiin